Entries by Katarína Janková

,

Ekologicky uvedomelé správanie a machové steny

Mnohé firmy i jednotlivci sa hlásia k myšlienke zodpovedného environmentálneho podnikania, ktoré má minimálny negatívny dopad na globálne alebo lokálne prostredie, spoločnosť alebo ekonomiku. Oblasťou, v ktorej je možné svoje vízie a predsavzatia o „zelenom“ správaní sa realizovať, je interiérový dizajn. Ten poskytuje mnohé možnosti použitia recyklovaných alebo ekologických materiálov, ale tiež riešenia pre znižovanie spotreby elektrickej energie, vody […]