Entries by Katarína Janková

,

Ekologicky uvedomelé správanie a machové steny

Mnohé firmy i jednotlivci sa hlásia k myšlienke zodpovedného environmentálneho podnikania, ktoré má minimálny negatívny dopad na globálne alebo lokálne prostredie, spoločnosť alebo ekonomiku. Oblasťou, v ktorej je možné svoje vízie a predsavzatia o „zelenom“ správaní sa realizovať, je interiérový dizajn. Ten poskytuje mnohé možnosti použitia recyklovaných alebo ekologických materiálov, ale tiež riešenia pre znižovanie spotreby elektrickej energie, vody […]

Machová stena – skvelá voľba pre človeka a jeho interiér

Už od dávnych čias je príroda pre človeka miestom, ktoré okrem hľadania potravy  zohrávalo a dodnes zohráva dôležitú úlohu regenerácie a načerpania nových síl. V dnešnej dobe urbanizácie je však človek stále viac a viac obklopený umelo vytvoreným prostredím, ktoré mu nie je prirodzené. Práve preto je potrebné vytvárať také priestory, v ktorých bude mať človek i dnes možnosť priblížiť sa znovu prírode a prírodným prvkom, a vytvoriť tak […]